Kjente feil

LearnER er et eksperimentelt system som stadig blir endret – og vil nok alltid inneholde noen feil.

På denne siden kan du lese om de feilene vi kjenner til.

Versjon 8

Hvis du har helt eller delvis feil primærnøkkel, så er det en "tellefeil" i tilbakemeldingene som gjelder attributter. F.eks. kan det stå at 4 attributter mangler mens det i virkeligheten kun er 3.