Kjente feil

LearnER er et eksperimentelt system som stadig blir endret – og vil nok alltid inneholde noen feil.

På denne siden kan du lese om de feilene vi kjenner til.

Versjon 9

Et par av tilbakemeldingstekstene (de som blir vist etter klikk på Sjekk-knappen), er ikke helt tilpasset det konkrete eksemplet (de inneholder tekst som for eksempel "$2", der det skulle stått navnet på en entitet eller et attributt). Vi får dessverre ikke rettet opp dette nå.

Versjon 8

Hvis du har helt eller delvis feil primærnøkkel, så er det en "tellefeil" i tilbakemeldingene som gjelder attributter. F.eks. kan det stå at 4 attributter mangler mens det i virkeligheten kun er 3.