Bjørn Kristoffersen

Tittel: Førstelelektor informatikk
Utdanning: Cand. scient. i informatikk fra Universitetet i Oslo
Arbeidssted: Institutt for økonomi og IT, Universitetet i Sørøst-Norge
Kontor: 1-323
Telefon: 35 95 27 23 eller 99 42 96 17
E-post: bjorn.kristoffersen@usn.no
LinkedIn: no.linkedin.com/in/bjornkr
 

 

Undervisning

Jeg underviser innen databaser, programmering og web.

Andre emner jeg har undervist ved USN: Programmering, Objektorientert programmering, Databaser II, Databaser og web, Web-teknikk, Web-publisering, Internett, Applikasjonsutvikling i GIS (delansvar), Brukergrensesnitt, Applikasjonsutvikling, IT-kurs for lærere (delansvar).

Undervisningserfaring fra Universitetet i Oslo: Programmeringsspråks semantikk, Substitusjonssystemer, Programmeringsspråk (delansvar).

Prosjekter og publikasjoner

Lærebok: Databasesystemer (5. utgave – 2020)

Læreboken tar for seg relasjonsdatabaser, SQL, datamodellering, databaseteori og databaseprogrammering.

Nettsidene inneholder blant annet løsningsforslag, ekstra oppgaver, eksempler på databaser og datasett, lenker til fagstoff og en liste med trykkfeil.

Databasesystemer

Lærebok: Forstå programmering – med Java (2. utgave – 2019)

Læreboken er en "objects last" innføring i programmering med Java som språk.

Boken er skrevet sammen med Roy M. Istad.

Nettsidene inneholder blant annet eksempelkode fra boken, løsningsforslag, en liste med trykkfeil og andre læringsressurser.

Forstå programmering

Sitater

Jeg er i besittelse av en fyldig sitatsamling møysommelig bygget opp etter flere års daglig bruk av Unix-programmet fortune. Her er noen av dem:

 

Oppdatert 08.09.2021