Formativ vurdering av ER-diagrammer med LearnER

Prosjektet er et samarbeid mellom 2 faglærere ved Universitetet i Sørøst-Norge og 2 faglærere ved Høyskolen Kristiania. Vi har som målsetting å utvikle studentaktive læringsaktiviteter innen datamodellering basert på videreutvikling av en eksperimentell webapplikasjon LearnER, der studentene får individuelt tilpassede oppgaver og umiddelbare tilbakemeldinger.

Prosjektet ble innvilget støtte fra Diku (tidligere Norgesuniversitetet) innen tematisk område digital vurdering for perioden 2018–2019.

Motivasjon

Datamodellering med ER (Entity/Relationship) er en metode som brukes for å utforme strukturen til databasesystemer, det vil si å bestemme hvilke opplysninger databasen skal inneholde og hvordan disse opplysningene skal organiseres i tabeller. Et ER-diagram visualiserer strukturen til databasen.

Innføring i datamodellering inngår i mange IT- og ingeniørstudier. Utvikling av datamodeller i form av ER-diagrammer krever mye trening. For å bli god til å lage datamodeller er det nødvendig å løse mange oppgaver, med stigende størrelse og vanskelighetsgrad, og studentene bør helst få muligheten til å sammenligne egne forsøk med gode løsninger – og få konkrete tilbakemeldinger på hva som er bra og hva som kan forbedres i akkurat sin modell. Med mange studenter så er det tidkrevende å gi god og konkret tilbakemelding. Det er samtidig slik at mange feil/misforståelser går igjen hos flere studenter, kanskje ikke i form av identiske diagrammer, men at visse deler av et diagram er likt.

Aktiviteter

LearnER er en webapplikasjon som begynnerstudenter innen IT kan bruke for å trene på datamodellering med ER. Verktøyet gir automatiske tilbakemeldinger på datamodellene som studentene lager ved sammenligning med en fasit. Første versjon av LearnER ble utviklet som del av bacheloroppgaven til Håvard Myrbakken. LearnER er et eksperimentelt system, laget for å prøve ut nye undervisningsmetoder.

Aktivitetene i prosjektet kan deles inn som følger:

Prosjektgruppen

Faglærere/forskere:

Utviklere/studenter:

Prosjektresultater er dokumentert i Cristin.