dbsys.info

Databasesystemer, 4. utgave

«Databasesystemer» er skrevet for kurs i databaser ved universiteter og høgskoler, og gir en grundig innføring i relasjonsdatabaser, SQL, datamodellering og databaseteori. Boken forutsetter ikke forkunnskaper i informatikk.

Disse nettsidene inneholder undervisningsressurser for læreboken, blant annet løsningsforslag til øvingsoppgaver i boken, ekstra oppgaver, eksempler på databaser og datasett, lenker til fagstoff og en liste med trykkfeil.

Forord Kort innhold Innholdsfortegnelse

5. utgave

5. utgave av Databasesystemer ble publisert i 2020.

Kort om boken

Læreboken tar utgangspunkt i bruk av tabeller og databasespråket SQL. Interaktiv bruk av SQL er morsomt og gir erfaring med anvendelser. Etter at denne «grunnmuren» er på plass, tar boken for seg livsløpet til et databasesystem, fra planlegging og design til implementering og daglig drift.

SQL er et standardisert språk som kan brukes mot en rekke systemer, og stoffet er derfor i all hovedsak verktøyuavhengig. Læreboken kommenterer likevel avvik fra standarden for å lette praktisk bruk av populære verktøy; MySQL, Oracle, Access og SQL Server.

Temaer som presenteres er blant annet:

 • Grundig innføring i SQL med utvalgsspørringer, tabelldefinisjon, innsetting, sletting og oppdatering
 • Relasjonsmodellen: Det teoretiske grunnlaget for relasjonsdatabaser
 • Datamodellering med E/R
 • Normalisering
 • Filer og indekser, søkealgoritmer og spørreoptimalisering
 • Transaksjoner
 • Databaseadministrasjon
 • Web-applikasjoner med databaseprogrammering i PHP
 • Lagrede rutiner og triggere i MySQL
 • Semi-strukturerte data med XML og JSON
 • Objektorientering, UML, objektrelasjonelle databaser og NoSQL-databaser

Interaktive verktøy

Omslag Databasesystemer

 

Databasesystemer

4. utgave

av Bjørn Kristoffersen

ISBN: 978-82-15-02708-1

Utgivelsesår: 2016

466 sider

 

Kjøp Kjøp boken fra Universitetsforlaget