dbsys.info

Databasesystemer, 5. utgave

«Databasesystemer» er skrevet for kurs i databaser ved universiteter og høgskoler, og gir en grundig innføring i relasjonsdatabaser, SQL, datamodellering og databaseteori. Boken forutsetter ikke forkunnskaper i informatikk.

Disse nettsidene inneholder undervisningsressurser for læreboken, blant annet løsningsforslag til øvingsoppgaver i boken, ekstra oppgaver, eksempler på databaser og datasett, lenker til fagstoff og en liste med trykkfeil.

Aktuelt: Boken en nå også tilgjengelig som e-bok i Allvit.

Forord Kort innhold Innholdsfortegnelse

Kort om boken

Læreboken tar utgangspunkt i bruk av tabeller og databasespråket SQL. Dette er konkret stoff som gir erfaring med anvendelser. Etter at denne «grunnmuren» er på plass, tar boken for seg livsløpet til et databasesystem, fra planlegging og design til implementering og daglig drift.

SQL er et standardisert språk som kan brukes mot en rekke systemer, og stoffet er derfor i all hovedsak verktøyuavhengig. Læreboken inneholder likevel kommentarer og tips for bruk av MySQL, PostgreSQL, Oracle, Access og SQL Server.

Temaer som presenteres er blant annet:

 • Grundig innføring i SQL med utvalgsspørringer, definisjon av tabeller og views, innsetting, sletting og oppdatering
 • Relasjonsmodellen: det teoretiske grunnlaget for relasjonsdatabaser
 • Datamodellering med ER og UML
 • Normalisering
 • Filer og indekser, søkealgoritmer og spørreoptimalisering
 • Transaksjoner
 • Databaseadministrasjon: brukeradministrasjon, sikkerhetskopiering og gjenoppbygging, overvåking og optimalisering, skydatabaser
 • Webapplikasjoner med databaseprogrammering i PHP
 • Lagrede rutiner og triggere i MySQL
 • Semistrukturerte data med XML og JSON
 • Objektrelasjonelle databaser og brukerdefinerte datatyper
 • NoSQL-databaser med fokus på dokumentdatabaser og grafdatabaser

Det er foretatt en rekke endringer i 5. utgave av boken. Blant annet er det mer stoff om NoSQL-databaser, databasedesign med ER og UML har fått mer plass, og noen avanserte aggregeringsteknikker i SQL er lagt til. Boken trykkes for første gang i farger.

Test deg selv

Flervalgsspørsmål til hvert kapittel, en pedagogisk webapplikasjon for å trene på datamodellering samt en utplukk av tidligere eksamensoppgaver og mulige prosjektoppgaver er samlet under meny Oppgaver.

Forrige utgave

Nettsidene til 4. utgave av læreboken er fortsatt tilgjengelige.

Omslag Databasesystemer

 

Databasesystemer

5. utgave

av Bjørn Kristoffersen

ISBN: 978-82-15-03251-1

Utgivelsesår: 2020

500 sider

 

Kjøp Kjøp boken fra Universitetsforlaget