dbsys.info

Trykkfeil, rettelser, kommentarer

Jeg vil gjerne ha beskjed om trykkfeil i læreboken og også på nettsidene. Send i så fall e-post til bjorn.kristoffersen@usn.no.

Takk!

Jeg vil særlig takke Ketil Danielsen, Olav Dæhli, Espen Helgerud, Stian Helgerud, Roy M. Istad, Jon Kvisli, Per Lauvås, Håvard Myrbakken, Tomas Sandnes og Uwe Egbert Wolter for faglige kommentarer og samarbeid knyttet til dette bokprosjektet.

Mange har bidratt med verdifulle forslag og rettelser til manus og/eller nettsider: Egil Paulin Andersen, Niels Andreas Braathen, Vidar Berg, Viktor Danielsen, Antonin De Jesus, Stefan Olav Ekehaug, Stian Flage, Ole Einar Flaten, Cathrine Marie Haga, Geir Haugan, Steinar Opdal Iversen, Anniken Karlsen, Hyojung Kim, Knut Kvaal, Ala Mehersia, Tor Lønnestad, Sigmund Hov Moen, Håvard Nordlie Mathisen, Kristine Vike Nerås, Trine Normann, Anja Heggen Rotevatn, Jostein Sageie, Hans Christian Sandblåst, Jon Martin Sigvaldsen, Martin Sjursen, Connie Skjellaug, Kjell-Olaf Slagnes, Kristine Smaadal, Espen Solnørdal, Lars Andreas Strand, Tore Svensson, Jørgen Tellnes, Ida Katrine Børstad Thoresen, Bjørge Trollsås, Jørgen Tørnes, Tarald Vestbøstad, Benjamin Waltersperger, Øystein Wendelborg, Adrian Wielgosz, Audun Østtveit og Mari Aarak.

Utgivelsen av 1. utgave fikk støtte fra Lærebokutvalget for høyere utdanning. Universitetet i Sørøst-Norge har lagt forholdene godt til rette for skrivearbeid. Universitetsforlaget har gjennomført bokprosjektet på en profesjonell måte.

En stor takk til alle!


5. utgave

2. opplag

Trykkfeilene fra 1. opplag er rettet opp. Ingen nye feil er funnet.

1. opplag

4. utgave

3. utgave


2. utgave