dbsys.info

Oppgaver

Her kan du teste deg selv med flervalgsspørsmål og den pedagogiske appen LearnER, eller prøve deg på tidligere eksamensoppgaver og større prosjektoppgaver / innleveringsoppgaver.

Test deg selv

Utvalgte eksamensoppgaver

Følgende lenker viser til noen tidligere eksamensoppgaver og "midtprøver" for emnet Databaser ved Universitetet i Sørøst-Norge (tidligere Høgskolen i Sørøst-Norge og enda før Høgskolen i Telemark).

De fleste eksamensoppgavene er skrevet både på bokmål og nynorsk. Her er kun bokmålsversjonen lagt ut. "Sidetall" på forsiden av oppgavesettene stemmer dermed ikke alltid.

Vår 2019 og vår 2020 ble gjennomført som digital hjemmeeksamen på grunn av koronaregler. Det ble da gjort noen endringer i oppbyggingen av oppgaven, blant annet ved at man først lager en datamodell i oppgave 1 og deretter skriver SQL-spørringer mot egen database i oppgave 2.

For noen år tilbake fikk studentene kortere midtprøver underveis i semesteret.

Prosjektoppgaver

Her er en samling med litt større oppgaver som kan brukes som innleveringsoppgaver.