dbsys.info

Oppgaver

Her kan du teste deg selv med flervalgsspørsmål og den pedagogiske appen LearnER, eller prøve deg på tidligere eksamensoppgaver og større prosjektoppgaver / innleveringsoppgaver.

Test deg selv

Utvalgte eksamensoppgaver

Følgende lenker viser til noen tidligere eksamensoppgaver og "midtprøver" for emnet Databaser ved Universitetet i Sørøst-Norge (tidligere Høgskolen i Sørøst-Norge og enda før Høgskolen i Telemark).

De fleste eksamensoppgavene er skrevet både på bokmål og nynorsk. Her er kun bokmålsversjonen lagt ut. "Sidetall" på forsiden av oppgavesettene stemmer dermed ikke alltid.

Eksamen ble i perioden vår 2020 til vår 2022 gjennomført som digital hjemmeeksamen på grunn av koronaregler. Det ble da gjort noen endringer i oppbyggingen av oppgaven, blant annet ved at man først lager en datamodell i oppgave 1 og deretter skriver SQL-spørringer mot egen database i oppgave 2.

Fra og med vår 2023 er eksamen igjen gjennomført under tilsyn (skoleeksamen) med "alle trykte og skrevne hjelpemidler". Studentene kan bruke verktøy for å tegne ER-diagrammer og teste SQL-kode (MySQL Workbench), men må installere et skjermovervåkingsprogram for å hindre samarbeid og bruk av kunstig intelligens.

For noen år tilbake fikk studentene kortere midtprøver underveis i semesteret.

Prosjektoppgaver

Her er en samling med litt større oppgaver som kan brukes som innleveringsoppgaver.