dbsys.info

Generering av testdata

Denne siden kan brukes for å generere testdata. Hver "kjøring" gir en kolonne med verdier, som så må settes sammen til en databasetabell manuelt (for eksempel i et regneark). Det finnes verktøy som kan fylle en database med testdata (prøv et web-søk på "generator", "database", "testing" eller lignende).

Heltall

Antall verdier:

Minimumsverdi:

Maximumsverdi:

Tallserie

Fra:

Til:

Hopp:

Kommatall

Antall verdier:

Minimumsverdi:

Maximumsverdi:

Datoer

Antall verdier:

Minimumsverdi:

Maximumsverdi:

Tekst (bokstaver)

Antall verdier:

Minimumslengde:

Maximumslengde:

Fornavn

Antall verdier:

Mann Kvinne Begge

Fra en tabell

Antall verdier: