dbsys.info

Datasett

Her finner du eksempeldatabaser til øvingsoppgavene i boken, og noen datasett som kan brukes for å bygge egne eksempeldatabaser.

De fleste datasettene er lagt ut både i form av SQL-skript og som (semikolonseparerte) CSV-filer. Skriptene oppretter alle tabellene i databasen og setter inn eksempeldata. CSV-filene inneholder eksempeldata for en enkelt tabell. Begge formater er rene tekstfiler.

NB!Tabellstrukturen til SQL-oppgavene er nå på plass, men flere av databasene inneholder (foreløpig) kun noen ganske få rader med dummy-data.

Alle datasett (zip) Import og eksport av CSV-filer

Hobbyhuset

Hobbyhuset blir brukt som gjennomgående eksempel i læreboka, og eksempeldata for denne databasen kan her lastes ned på forskjellige formater.

Datamodell SQL Access

 

Tabellen Vare slik den er definert i Kapittel 2:

SQL CSV Access

 

Tabell CSV HTML
Poststed CSV HTML
Ansatt CSV HTML
Kategori CSV HTML
Kunde CSV HTML
Vare CSV HTML
Prishistorikk CSV HTML
Ordre CSV HTML
Ordrelinje CSV HTML

Databaser til kapitteloppgaver

NB!Tabellstrukturen til SQL-oppgavene er nå på plass, men flere av databasene inneholder (foreløpig) kun noen ganske få rader med dummy-data.

Kapittel Tema SQL CSV
2 Film Film Film
2 Hytte Hytte Hytte
3 Bilsalg Bilsalg BilmodellBilsalgKommune
3 Videoutleie Videoutleie FilmEksemplarKundeUtleie
3 Forsikring Forsikring KundeForsikringSkadesak
4 + 5 Bibliotek Bibliotek BokEksemplarLånerUtlån
4 Land Land LandByerInnbyggertallGrense
4 Flyplass Flyplass FlyplassFlyselskapFlyavgang
5 Friidrett Friidrett LøpMedlemResultat
6 Prosjekt Prosjekt AnsattArbeidProsjekt

Hjelpetabeller for å lage øvingsdatabaser

Følgende datasett inneholder alle enkle databasetabeller med én eller to kolonner, lagret på CSV-format.

Tanken er at man kan bruke disse hjelpetabellene for å bygge egne eksempeldatabaser, eller bruk skriptet for å generere tilfeldige utplukk.

Tips: Kopier kolonner fra hjelpetabellene og sett sammen til egne eksempeltabeller i et regneark, som eksporteres til CSV og deretter importeres til et databasesystem.

 

 

Generer tilfeldige verdier av ulike typer Åpne data fra data.norge.no Åpne data fra Statistisk Sentralbyrå