dbsys.info

Trykkfeil, rettelser, kommentarer

Jeg vil gjerne ha beskjed om trykkfeil i læreboken og også på nettsidene. Send i så fall e-post til bjorn.kristoffersen@usn.no.

Takk!

Mange kollegaer, studenter og andre har gjort meg oppmerksom på feil/uklarheter/forbedringsmuligheter i boken og/eller på nettsidene fra 1. utgave og fram til i dag.

I alfabetisk rekkefølge: Niels Andreas Braathen, Vidar Berg, Ketil Danielsen, Viktor Danielsen, Olav Dæhli, Stian Flage, Ole Einar Flaten, Geir Haugan, Stian Helgerud, Roy M. Istad, Steinar Opdal Iversen, Anniken Karlsen, Knut Kvaal, Jon Kvisli, Per Lauvås, Tor Lønnestad, Sigmund Hov Moen, Håvard Nordlie Mathisen, Kristine Vike Nerås, Trine Normann, Jostein Sageie, Hans Christian Sandblåst, Tomas Sandnes, Jon Martin Sigvaldsen, Martin Sjursen, Connie Skjellaug, Kjell-Olaf Slagnes, Kristine Smaadal, Espen Solnørdal, Tore Svensson, Jørgen Tellnes, Bjørge Trollsås, Jørgen Tørnes, Tarald Vestbøstad, Benjamin Waltersperger, Øystein Wendelborg, Adrian Wielgosz, Uwe Egbert Wolter og Audun Østtveit.

Utgivelsen av 1. utgave fikk støtte fra Lærebokutvalget for høyere utdanning. Universitetet i Sørøst-Norge har lagt forholdene godt til rette for skrivearbeid. Universitetsforlaget har gjennomført bokprosjektet på en profesjonell måte.

En stor takk til alle!


4. utgave

3. utgave


2. utgave