dbsys.info

Kontakt

Den enkleste måten å komme i kontakt med meg er å sende e-post til bjorn.kristoffersen@usn.no.

Se også hjemmesiden min.

Feil og forslag

Jeg vil gjerne ha beskjed om feil, og forslag til forbedringer og nytt stoff. Rettelser blir fortløpende lagt ut på nettsidene.

Faglige spørsmål

Hvis du er student, bør du først spørre faglærer.

Jeg prøver å svare på alle faglige spørsmål, men kan ikke love noe.

Faglærere

Faglærere som bruker læreboken i undervisning kan få tilgang på PowerPoint forelesningsnotater.

Det er også mulig å få tilgang på andre læringsressurser, som f.eks. flervalgsspørsmål og en web-applikasjon der studentene kan tegne ER-diagrammer og få automatisk tilbakemelding.

Jeg er interessert i samarbeid om utvikling av ulike læringsressurser, gjerne knyttet opp mot studentprosjekter.