dbsys.info

Oppgaver

Her kan du teste deg selv med flervalgsspørsmål, eller prøve deg på tidligere eksamensoppgaver og større prosjektoppgaver / innleveringsoppgaver.

Test deg selv

Flervalgsspørsmål til hvert kapittel er samlet på en egen side.

Utvalgte eksamensoppgaver

Følgende lenker viser til noen tidligere eksamensoppgaver og "midtprøver" for emnet Databaser ved Universitetet i Sørøst-Norge (tidligere Høgskolen i Telemark).

De fleste eksamensoppgavene er skrevet både på bokmål og nynorsk. Her er kun bokmålsversjonen lagt ut. "Sidetall" på forsiden av oppgavesettene stemmer dermed ikke alltid.

Foreløpig så er det kun lagt ut løsningsforslag for den nyeste oppgaven fra 2019.

For noen år tilbake fikk studentene kortere midtprøver underveis i semesteret.

Prosjektoppgaver

Her er en samling med litt større oppgaver som kan brukes som innleveringsoppgaver.