dbsys.info

Tilpassing av SQL-skript

MySQL: For å få kontroll med fremmednøkler så bør man bruke "databasemotor" InnoDB. Fra og med versjon versjon 5.5.5 av MySQL, så er InnoDB standard databasemotor. For tidligere versjoner: Legg til ENGINE=InnoDB etter siste høyreparentes i alle CREATE TABLE-setninger.

Hvis man bruker MySQL er det kjekt å starte SQL-skript med kommandoer som sletter tabellene hvis de finnes. Dette kan gjøres med IF NOT EXISTS i DROP TABLE, se kommentarer i skriptene.

Access: For å kunne bruke DECIMAL må systemet settes opp med "SQL Server kompatibel syntaks". For å representere kronebeløp kan man alternativt bruke datatypen CURRENCY.