dbsys.info

Fotballturnering

En idrettsforening trenger et informasjonssystem for å håndtere planlegging og gjennomføring av en større fotballturnering for aldersbestemte klasser.

Turneringen har deltakere fra flere ulike land, og er delt inn i ulike klasser etter kjønn og alderstrinn. For eksempel består klassen J93 av jenter født i 1993. En idrettsforening kan melde på flere lag. Ved påmelding blir adresse og nasjonalitet til idrettsforeningen registrert, sammen med navn og fødselsdato til lagledere og samtlige spillere. Dessuten blir draktnummeret på hver spiller registrert ved påmelding til turneringen. En spiller må altså bruke samme draktnummer gjennom hele turneringen.

Systemet skal ha funksjonalitet for planlegging av kampoppsett. Kampene blir spilt på flere steder rundt om i byen. Hvert sted kan inneholde flere (nummererte) baner. Lagene i en klasse blir satt opp i grupper med 5 lag for innledende spill der alle møter alle. De to beste fra hver gruppe går videre til sluttspill etter utslagsmetoden. Før turneringen starter får hver enkelt kamp et starttidspunkt (dag + klokkeslett), en bane og en dommer. Når turneringen er i gang skal systemet holde rede på kampresultater.

I tillegg til fotballkampene blir det arrangert ulike aktiviteter (fjellturer, badeturer, diskotek, og så videre) i perioden turneringen pågår. Om hver aktivitet blir det registrert tidspunkt og ansvarlig person. Hvert lag kan melde seg på flere aktiviteter.

Systemet skal kunne brukes for å få tak i ulike personer på en effektiv måte. For samtlige lagledere, dommere og ansvarlige for de ulike aktivitetene blir et mobiltelefonnummer lagret.

Lag en begrepsmessig datamodell (ER-diagram) for idrettsforeningen, og oversett modellen til database.