dbsys.info

Regnskapssystem del 1

Innledning

Tema for denne oppgaven er et enkelt regnskapssystem med tre tabeller:

Oppgaver

Når det gjelder oppgave 1 og 4-10 skal besvarelsen inneholde SQL-koden.

Det kan være nødvendig å legge inn flere rader med eksempeldata for å få testet de forskjellige spørringene.

  1. Definer tabellene ved hjelp av SQL. Husk å definere både primærnøkler og fremmednøkler. Det skal ikke være lov med to like kontonavn. Bilagsdato og beløp skal alltid fylles ut.
  2. Lagre eksempeldata (gjengitt under) på tekstfiler, og importer til DBHS. Forklar kort hvordan du importerte data.
  3. Sjekk at DBHS overholder entitetsintegritet (primærnøkkelkontroll) og referanseintegritet (fremmednøkkelkontroll). Forklar med konkrete eksempler hvilke operasjoner du utførte for å teste integritetskontrollen og hvorfor systemet ga feilmeldinger.
  4. Lag en spørring som skriver ut en kontoplan, det vil si en liste med alle kontonavn og kontonummer i databasen. Listen skal være sortert på kontonavn.
  5. Lag en spørring som skriver ut en enkel hovedbok for 2012, det vil si en liste med alle posteringer sortert på bilagsdato.
  6. Lag en parameterspørring som viser posteringer mot en bestemt konto i en bestemt tidsperiode. Kontonummer, fra-dato og til-dato skal være parametre. Ta med kontonavn i utskriften. Bruk konkrete verdier hvis DBHS ikke støtter parameterspørringer.
  7. Lag en spørring som skriver ut en budsjettoversikt pr. konto for inneværende år. For hver konto skal oversikten inneholde opplysninger om kontonavn, budsjettert beløp, forbrukt beløp og hvor stort beløp som er igjen av budsjettet. Utskriften skal være sortert på kontonummer.
  8. Legg til et nytt bilag med to posteringer ved hjelp av SQL. Velg eksempeldata selv.
  9. Lag en parameterspørring som viser samlet posteringsbeløp pr. måned (summert over alle konti) i et bestemt år. Årstallet skal være parameter. Bruk et konkret årstall hvis DBHS ikke støtter parameterspørringer.
  10. Selvvalgt spørring: Beskriv en nyttig spørring mot databasen og skriv SQL-koden.

Eksempeldata

Tabellen Konto

KontoNr Kontonavn Budsjett

761;Lønn;11500000

762;Edb-anskaffelser;750000

763;Forbruksmateriell;500000

764;Telefon;120000

765;Porto og frakt;20000

766;Reiser;50000

767;Velferd;10000

900;Skattetrekk;3500000

Tabellen Bilag

BilagsNr;Bilagsdato;Bilagstekst

1;25.12.2015;Faktura nr 1242 fra DataSelgeren A/S

2;13.01.2016;Reiseregning fra N.N.

3;19.01.2016;Faktura nr. 1243 fra DataSelgeren A/S

4;07.02.2016;Samlebilag lønninger januar

5;08.02.2016;Faktura fra Televerket

6;10.02.2016;Faktura fra Posten Norge

Tabellen Postering

BilagsNr;KontoNr;PosteringsTekst;Beløp

1;762;PC m/harddisk;15000

1;763;Printerpapir;2000

2;766;Reise Bø-Oslo-Bø;350

3;762;10 stk PC;150000

3;763;10 stk. tonerkassetter;15000

3;765;Frakt;150

4;761;Lønn januar;956000

4;900;Skatt januar;280000

4;764;Arb.avgift januar;300

5;764;Tellerskritt januar;11000

6;765;Utsendelse av kundebrev;3775