dbsys.info

Eksamen vår 2002 (konte)

Tid: 9-13

Hjelpemidler: Ingen

Oppgave 1 (35%)

I denne oppgaven skal du skrive SQL-spørringer mot en database for en bokklubb. Databasen inneholder følgende tabeller:

Primærnøkler er understreket og fremmednøkler er markert med en stjerne.

1-a)

Lag en spørring som viser alle bøker i kategorien Kriminal som koster under 200 kr. Sorter utskriften med hensyn på tittel.

1-b)

Lag en spørring som viser antall enheter bestilt av hver bok i 2001.

1-c)

Lag en spørring som viser hvilke bøker kunde 1007 har bestilt. Sorter utskriften på bestillingsdato.

1-d)

Kunde 1007 legger 1. juni 2002 inn bestilling på boka Sult av Knut Hamsun. Denne boka har produktnummer 9021. Skriv SQL-setninger for å registrere ordren. Det største ordrenummeret til nå er 6234.

1-e)

Skriv datadefinisjonsspørringen som oppretter tabellen Ordre. Du kan selv velge datatyper for kolonnene.

Oppgave 2 (35%)

Bedriften Spile og Nav A/S produserer sykler som de selger direkte til kunder. Bedriften vil utvikle et databasesystem for administrasjon av bestillinger, delelager og produksjon.

Om hver kunde skal navn, adresse og telefonnummer lagres. Kundene bestiller sykler via postordre. På en bestilling kan kunden bestille flere enheter av de forskjellige sykkeltypene. Hver sykkeltype har en kode, et navn og en pris. Alle bestillinger blir påført en mottaksdato ved registrering, og en dato for levering når varene sendes til kunden.

Bedriften har et lager med deler til de ulike sykkeltypene. Databasen skal inneholde antall enheter på lager av hver del, og hvor mange enheter av hver del som blir brukt til hver sykkeltype.

Produksjonen foregår ved et antall monteringsstasjoner som er bemannet av tre til fire ansatte. Systemet skal kunne produsere jobblister som for hver dag viser hvilke ansatte som er satt opp på hvilke monteringsstasjoner. Om hver ansatt skal det lagres fornavn, etternavn, stilling og dato for ansettelse.

2-a)

Foreslå en datamodell i form av et E/R-diagram for bedriften Spile og Nav A/S.

2-b)

Beskriv tabellstrukturen som svarer til E/R-diagrammet du laget i 2-a.

Oppgave 3 (30%)

3-a)

For tabellen Produkt(ProduktID, ProduktNavn, KomponentID, KomponentNavn, Antall) eksisterer disse funksjonelle avhengighetene:

Bestem kandidatnøkkel for tabellen Produkt og utfør normalisering til Boyce-Codd normalform.

3-b)

Forklar hva et utsnitt (engelsk: view) er.

3-c)

Forklar hvordan et databasehåndteringssystem bruker låser for å håndtere flere samtidige transaksjoner.