dbsys.info

Kapittel 1: Test deg selv

Hvert spørsmål har nøyaktig 1 korrekt svar.

Du får 3 poeng for hvert riktige svar, -1 poeng for hvert gale svar og 0 poeng for ubesvarte spørsmål.

Ta vare på svarene dine

Hemmelig kallenavn (nick):

Lag nytt kallenavn

 

1. Hvordan blir data organisert i et relasjonsdatabasesystem?

2. Hva er SQL?

3. Hvor mange forskjellige verdier kan lagres i en byte?

4. Tallet 23 i titallsystemet tilsvarer hvilket tall i totallsystemet?

5. Hvilken datamengde er størst?