dbsys.info

Kapittel 10: Test deg selv

Hvert spørsmål har nøyaktig 1 korrekt svar.

Du får 3 poeng for hvert riktige svar, -1 poeng for hvert gale svar og 0 poeng for ubesvarte spørsmål.

Ta vare på svarene dine

Hemmelig kallenavn (nick):

Lag nytt kallenavn

 

1. Hva står A i forkortelsen ACID for ?

2. I et serialiserbart forløp ___

3. Hvilket av følgende utsagn om låser er korrekt ?

4. Hva er korrekt å si om leselåser og skrivelåser ?

5. I tofaselåsing må en transaksjon:

6. Hva gjør kommandoen COMMIT ?

7. Hvordan kan DBHS oppdage en vranglås ?

8. Hva er korrekt å si om to-faselåsing ?

9. Hvilke opplysninger blir lagret i en transaksjonslogg ?

10. Hva står ACID for ?

11. Hva er effekten av kommandoen COMMIT ?

12. Hva kan transaksjonsloggen brukes til ?

13. Hva gjør kommandoen ROLLBACK ?