dbsys.info

Kapittel 11: Test deg selv

Hvert spørsmål har nøyaktig 1 korrekt svar.

Du får 3 poeng for hvert riktige svar, -1 poeng for hvert gale svar og 0 poeng for ubesvarte spørsmål.

Ta vare på svarene dine

Hemmelig kallenavn (nick):

Lag nytt kallenavn

 

1. Hva gjør vi ved hjelp av kommandoen GRANT ?

2. Hva menes med horisontal fragmentering i et distribuert databasesystem ?

3. Hva menes med replikering i et distribuert databasesystem ?

4. Følgende er eksempler på hva en regelbasert spørreoptimalisator gjør:

5. Hva er forskjellen på objektrettigheter og systemrettigheter ?

6. Hva er effekten av å bruke WITH GRANT OPTION i en GRANT-kommando ?

7. Hva er effekten av kommandoen AUDIT UPDATE ON Kunde ?

8. En fordel ved bruk av roller:

9. Hvordan kan vi gi bruker per retten til å slette data fra tabellen Vare ?

10. Hva kan være nyttig å bruke ved gjenoppbygging (recovery) etter feil ?

11. Hvilken kommando brukes for å trekke tilbake rettigheter ?