dbsys.info

Kapittel 2: Test deg selv

Hvert spørsmål har nøyaktig 1 korrekt svar.

Du får 3 poeng for hvert riktige svar, -1 poeng for hvert gale svar og 0 poeng for ubesvarte spørsmål.

Noen av spørsmålene refererer til eksempeltabellen Vare nederst på siden.

Ta vare på svarene dine

Hemmelig kallenavn (nick):

Lag nytt kallenavn

 

1. Hva inneholder WHERE-delen av en SELECT-spørring?

2. Velg WHERE-betingelse for å vise alle varer i kategoriene Verktøy og Småting.

3. Hvilket uttrykk betyr det samme som NOT (Kategori='Verktøy' AND Pris>30) ?

4. Hvilken av følgende spørringer viser samtlige kategorier nøyaktig én gang?

5. Hvilken sortering må brukes for å vise varene i Id-rekkefølge 1014 - 1013 - 1029 - 1003?

6. Hvilken WHERE-betingelse vil være sann for varen med Id = 1003 ?

7. Hvilken del av en utvalgsspørring bestemmer antall kolonner i spørreresultatet ?

8. AND, OR og NOT er eksempler på ... ?

9. ... OR ... blir til false.

10. Hvilken tekst passer ikke med (matcher ikke) mønsteret 'ab_c%'.

11. I hvilken SQL-kommando bruker vi det reserverte ordet VALUES?

12. Hvilken WHERE-betingelse betyr det samme som Pris < 50 ?

Tabell Vare

Id Navn Antall Pris Kategori
1003 Hammer 10 50 Verktøy
1013 Maling, 3 liter 5 129 Maling
1014 Maling, 1 liter 50 59 Maling
1029 Spikerpakke XY 75 60 Småting