dbsys.info

Kapittel 3: Test deg selv

Hvert spørsmål har nøyaktig 1 korrekt svar.

Du får 3 poeng for hvert riktige svar, -1 poeng for hvert gale svar og 0 poeng for ubesvarte spørsmål.

Noen av spørsmålene refererer til eksempeltabellen Vare nederst på siden.

Ta vare på svarene dine

Hemmelig kallenavn (nick):

Lag nytt kallenavn

 

1. Hva er en primærnøkkel?

2. Hva er kravene til en fremmednøkkel?

3. Hvilken SQL-kommando brukes for å sette inn nye rader i en tabell?

4. Anta alle registreringsnumre som skal lagres i en bildatabase består av 2 bokstaver og 5 siffer. Hvilken datatype er mest hensiktsmessig å bruke?

5. Hva skjer hvis du utfører en bestemt CREATE TABLE kommando to ganger?

6. Hvordan kan vi hindre at det blir registrert to like verdier i en bestemt kolonne?

7. Hvordan kan vi slette alle rader i Vare som har Id = 1003 ?

8. Nevn en mulig teknikk for å sikre at alle verdiene i en kolonne alltid er én av verdiene 7, 11, 15 eller 18?

9. Hvor oppnår vi med å skrive NOT NULL i en kolonnedefinisjon?

10. Hvordan kan vi redusere antall på lager med 5 enheter for varen med Id = 1003 ?

11. Hva er korrekt å si om primærnøkler?

12. Hva er korrekt å si om fremmednøkler?

13. Hva er effekten av UPDATE Vare SET Pris=Pris+1003 ?

14. Hvilken av følgende datatyper er mest hensiktsmessig å bruke for å lagre kronebeløp?

15. I hvilken SQL-kommando bruker vi UNIQUE?

16. Hvilken SQL-kommando brukes for å slette en tabell?

Tabell Vare

Id Navn Antall Pris Kategori
1003 Hammer 10 50 Verktøy
1013 Maling, 3 liter 5 129 Maling
1014 Maling, 1 liter 50 59 Maling
1029 Spikerpakke XY 75 60 Småting