dbsys.info

Kapittel 4: Test deg selv

Hvert spørsmål har nøyaktig 1 korrekt svar.

Du får 3 poeng for hvert riktige svar, -1 poeng for hvert gale svar og 0 poeng for ubesvarte spørsmål.

Noen av spørsmålene refererer til eksempeltabellene nederst på siden.

Ta vare på svarene dine

Hemmelig kallenavn (nick):

Lag nytt kallenavn

 

1. Hvor mange rader gir en spørring som grupperer tabellen Reservasjon med hensyn på kolonnen Nr ?

2. Når må du bruke gruppering?

3. I hvilken situasjon må du bruke likekobling?

4. Hvor mange rader gir spørringen SELECT * FROM Rom, Reservasjon?

5. Hvor mange rader gir spørringen SELECT * FROM Rom, Reservasjon WHERE Rom.Nr=Reservasjon.Nr?

6. Hvor mange rader gir spørringen SELECT Nr, COUNT(*) FROM Reservasjon GROUP BY Nr ?

7. Hvor mange rader gir spørringen SELECT * FROM Rom, Bedrift, Reservasjon ?

8. Hvor mange kolonner gir spørringen SELECT * FROM Rom, Bedrift, Reservasjon ?

Vedlegg

Eksempeldata tar for seg romreservasjoner ved et konferansehotell. En reservasjon er knyttet til et rom og en bedrift.

Tabell Rom

Nr Plasser
101 30
102 200
103 150
104 40

Tabell Bedrift

BNr Navn Mobil
1 Telemark Fylkeskommune 22334455
2 Opel Norge 88552277
3 COOP 55337722

Tabell Reservasjon

Id Dato Fra Til Nr BNr
1001 2014-09-22 08:00 15:00 102 2
1002 2014-09-23 10:00 14:00 102 2
1003 2014-09-23 10:00 12:00 103 1
1004 2014-09-23 13:00 15:00 103 3
1005 2014-09-24 09:00 15:00 104 3