dbsys.info

Kapittel 6: Test deg selv

Hvert spørsmål har nøyaktig 1 korrekt svar.

Du får 3 poeng for hvert riktige svar, -1 poeng for hvert gale svar og 0 poeng for ubesvarte spørsmål.

Noen av spørsmålene refererer til eksemplene nederst på siden.

Ta vare på svarene dine

Hemmelig kallenavn (nick):

Lag nytt kallenavn

 

1. Hvor mange tupler gir uttrykket ∏nr(A) ∪ ∏nrtest=10(B)) ?

2. Hvor mange tupler gir uttrykket ∏nr(A) ∩ ∏nrtest=10(B)) ?

3. Hvor mange tupler gir uttrykket A × B ?

4. Hvordan er begrepet relasjon definert i relasjonsmodellen?

5. Hvor mange tupler gir uttrykket A ⊗ B ?

6. Hva menes med en relasjon mellom A og B i relasjonsmodellen?

Eksempler

Relasjon A

{(nr=1, navn='Ole'), (nr=2, navn='Lise'), (nr=3, navn='Petter')}

Relasjon B

{
 (test=10, nr=1, poeng=45),
 (test=10, nr=3, poeng=72),
 (test=11, nr=1, poeng=86),
 (test=11, nr=2, poeng=54),
 (test=11, nr=3, poeng=67),
 (test=12, nr=2, poeng=50),
}