dbsys.info

Kapittel 7: Test deg selv

Hvert spørsmål har nøyaktig 1 korrekt svar.

Du får 3 poeng for hvert riktige svar, -1 poeng for hvert gale svar og 0 poeng for ubesvarte spørsmål.

Noen av spørsmålene refererer til eksemplene nederst på siden.

Ta vare på svarene dine

Hemmelig kallenavn (nick):

Lag nytt kallenavn

 

1. Hva er en identifikator (primærnøkkel) ?

2. Hvor mange lag kan en spiller maksimalt være knyttet til ?

3. Hva er den nedre grensen for antall spillere pr. lag ?

4. Diagrammet inneholder én fremmednøkkel. Hvilken ?

5. Hvilket attributt er definert som identifikator (primærnøkkel) for entitet Spiller ?

6. Databasen skal også ta vare på kampresultater. Hvordan bør datamodellen endres ?

7. Entiteter svarer til tabeller og attributter svarer til ___ ?

8. Hva er korrekt ?

9. Hva skjer når man tegner et mange-til-mange forhold mellom entiteter A og B i MySQL Workbench ?

10. Databasen skal ta vare på draktnummeret til hver spiller. Hvordan kan det håndteres?

Eksempler

Datamodell Fotball