dbsys.info

Kapittel 8: Test deg selv

Hvert spørsmål har nøyaktig 1 korrekt svar.

Du får 3 poeng for hvert riktige svar, -1 poeng for hvert gale svar og 0 poeng for ubesvarte spørsmål.

Noen av spørsmålene refererer til eksemplene nederst på siden.

Ta vare på svarene dine

Hemmelig kallenavn (nick):

Lag nytt kallenavn

 

1. Hva er en svak entitet ?

2. Hva er korrekt å si om subtyper ?

3. Hva kan vi bruke i stedet for svake entiteter ?

4. Hvordan blir et mange-til-mange forhold representert i databasen ?

5. Hvordan blir et en-til-mange forhold representert i databasen ?

6. Hvilken entitet er svak ?

7. Følgende kolonner i deltakelse er fremmednøkler:

8. Hvilken kolonne ble lagt til når mange-til-en forholdet mellom ansatt og avdeling ble laget ?

9. Hvilken kolonne ble lagt til når en-til-en forholdet mellom ansatt og avdeling ble laget ?

10. Hvert prosjekt har en leder. En ansatt kan lede flere prosjekter. Hvordan bør dette modelleres ?

11. Hva menes med redundans?

12. Hva er korrekt?

13. Hva menes med at det er en funksjonell avhengighet fra en kolonne X til en kolonne Y?

14. Hva er sammenhengen mellom begrepene supernøkkel og kandidatnøkkel?

15. Angi kandidatnøkler til tabell Kommune.

16. Angi normalform for tabell Kommune.

17. Normalisering av tabell Kommune gir:

18. Angi kandidatnøkler til tabell Måling.

19. Angi normalform for tabell Måling.

20. Normalisering av tabell Måling gir:

21. Angi kandidatnøkler til tabell A.

22. Angi normalform for tabell A.

23. Normalisering av tabell A gir:

Eksempler

Datamodell Prosjekt

 

Badestrender

Følgende tabeller lagrer informasjon om vanntemperaturer foretatt på ulike badestrender i Norge de siste årene:

Funksjonelle avhengigheter:

Tabell A

Kolonner: A(X, Y, Z, V)

Funksjonelle avhengigheter: