dbsys.info

SQL-skript for Hobbyhuset

Det kan være nødvendig å tilpasse SQL-skriptene til konkrete databasehåndteringssystemer.

Tabeller med eksempeldata

Kjør følgende SQL-skript for både å opprette tabeller (som vist under) og sette inn eksempeldata:

Tabeller + Eksempeldata

 

Kun tabellstruktur


--
-- Sletter alle tabellene
--

-- For å få et skript som kan kjøres flere ganger:

-- DROP TABLE Ordrelinje;
-- DROP TABLE Ordre;
-- DROP TABLE Kunde;
-- DROP TABLE Ansatt;
-- DROP TABLE Prishistorikk;
-- DROP TABLE Vare;
-- DROP TABLE Kategori;
-- DROP TABLE Poststed;


-- MySQL
-- For å få et skript som kan kjøres flere ganger,
-- og som fungerer enten tabellen(e) finnes eller ikke:

-- DROP TABLE IF EXISTS Ordrelinje;
-- DROP TABLE IF EXISTS Ordre;
-- DROP TABLE IF EXISTS Kunde;
-- DROP TABLE IF EXISTS Ansatt;
-- DROP TABLE IF EXISTS Prishistorikk;
-- DROP TABLE IF EXISTS Vare;
-- DROP TABLE IF EXISTS Kategori;
-- DROP TABLE IF EXISTS Poststed;

-- ---------------------------------------------------------------------------

--
-- Oppretter alle tabellene
--


--
-- Tabellstruktur for tabell Poststed
--

CREATE TABLE Poststed
(
 PostNr   CHAR(4),
 Poststed  VARCHAR(50) NOT NULL,
 CONSTRAINT PoststedPN PRIMARY KEY (PostNr)
);


--
-- Tabellstruktur for tabell Kategori
--

CREATE TABLE Kategori
(
 KatNr   SMALLINT,
 Navn    VARCHAR(50),
 CONSTRAINT KategoriPN PRIMARY KEY (KatNr)
);


--
-- Tabellstruktur for tabell Vare
--

CREATE TABLE Vare
(
 VNr    CHAR(5),
 Betegnelse VARCHAR(100) NOT NULL,
 Pris    DECIMAL(8,2) NOT NULL,
 KatNr   SMALLINT,
 Antall   INTEGER NOT NULL,
 Hylle   CHAR(3),
 CONSTRAINT VarePN PRIMARY KEY (VNr),
 CONSTRAINT VareKategoriFN FOREIGN KEY (KatNr) REFERENCES Kategori (KatNr)
);


--
-- Tabellstruktur for tabell Prishistorikk
--

CREATE TABLE Prishistorikk
(
 VNr    CHAR(5),
 Dato    DATE,
 GammelPris DECIMAL(8,2) NOT NULL,
 CONSTRAINT PrishistorikkPN PRIMARY KEY (VNr, Dato),
 CONSTRAINT PrishistorikkVareFN FOREIGN KEY (VNr) REFERENCES Vare (VNr)
);


--
-- Tabellstruktur for tabell Ansatt
--

CREATE TABLE Ansatt
(
 AnsNr    SMALLINT,
 Fornavn   VARCHAR(50) NOT NULL,
 Etternavn  VARCHAR(50) NOT NULL,
 Adresse   VARCHAR(100),
 PostNr   CHAR(4) NOT NULL,
 Fødselsdato DATE,
 Kjønn    CHAR(1),
 Stilling  VARCHAR(50),
 Årslønn   DECIMAL(8,2) NOT NULL,
 CONSTRAINT AnsattPN PRIMARY KEY (AnsNr),
 CONSTRAINT AnsattPoststedFN FOREIGN KEY (PostNr) REFERENCES Poststed (PostNr)
);


--
-- Tabellstruktur for tabell Kunde
--

CREATE TABLE Kunde
(
 KNr    INTEGER,
 Fornavn  VARCHAR(50) NOT NULL,
 Etternavn VARCHAR(50) NOT NULL,
 Adresse  VARCHAR(100) NOT NULL,
 PostNr   CHAR(4) NOT NULL,
 CONSTRAINT KundePN PRIMARY KEY (KNr),
 CONSTRAINT KundePoststedFN FOREIGN KEY (PostNr) REFERENCES Poststed (PostNr)
);


--
-- Tabellstruktur for tabell Ordre
--

CREATE TABLE Ordre
(
 OrdreNr  INTEGER,
 OrdreDato DATE NOT NULL,
 SendtDato DATE,
 BetaltDato DATE,
 KNr    INTEGER NOT NULL,
 CONSTRAINT OrdrePN PRIMARY KEY (OrdreNr),
 CONSTRAINT OrdreKundeFN FOREIGN KEY (KNr) REFERENCES Kunde (KNr)
);


--
-- Tabellstruktur for tabell Ordrelinje
--

CREATE TABLE Ordrelinje
(
 OrdreNr   INTEGER,
 VNr     CHAR(5),
 PrisPrEnhet DECIMAL(8,2) NOT NULL,
 Antall   INTEGER NOT NULL,
 CONSTRAINT OrdrelinjePN PRIMARY KEY (OrdreNr, VNr),
 CONSTRAINT OrdrelinjeOrdreFN FOREIGN KEY (OrdreNr) REFERENCES Ordre (OrdreNr),
 CONSTRAINT OrdrelinjeVareFN FOREIGN KEY (VNr) REFERENCES Vare (VNr)
);