dbsys.info

Personer og eiendommer - del 2

Oppgaven er en videreføring av Personer og eiendommer - del 1.

Kroken Energi (KE) vil gjennom aktiv bruk av IT styrke tilbudet til sine abonnenter. De har planer om å legge om sitt filbaserte faktureringssystem til database. For å kunne levere nok og stabil strøm til sine abonnenter ønsker de også å få en oversikt over linjenettet på Kroken. I den sammenheng har de tenkt å analysere strømforbruket i visse perioder fra forskjellige eiendommer, slik at de bl.a. kan finne ut hvilke linjer som er mest belastet, foreslå utbedring av linjer, bygge nye linjer, plassering av transformatorer osv.

Ideen er at databasen både kan brukes til fakturering, purring osv., men også til analyse av linjenettet ved å knytte den til et digitalt eiendomskart de har over Kroken kommune. I dette kartet er eiendomsinformasjonen registrert med feltene Gårdsnummer, Bruksnummer, Festenummer og Seksjonsnummer.

Abonnentregisteret, som KE bruker i dag inneholder opplysninger om hver enkelt måler i form av målernummer, måleradresse (gatenavn og nummer), målerstand og dato for avlesning. I tillegg registreres abonnentens navn, adresse og postnummer. Abonnentadresse kan i enkelte tilfeller være forskjellig fra måleradresse. KE tenker seg at måleradresse kan brukes som koblingsnøkkel til eiendomsdata fra Norsk Eiendomsinformasjon AS. På den måten kan de referere både til informasjon om de enkelte eiendommer og få kontakt med respektive eier(e) i forbindelse med bygging av nye linjer, plassering av transformatorer osv.

Bruk ER for å lage en begrepsmessig datamodell for KE som også beskriver databasen til del 1 av denne oppgaven. Oversett datamodellen til database og sjekk at tabellene er på BCNF. Skriv inn noen få rader med testdata i tabellene. Sjekk referanseintegritet.