dbsys.info

Regnskapssystem del 2

Oppgaven går ut på å lage en applikasjon mot regnskapsdatabasen. Applikasjonen skal bestå av et antall skjemaer ("skjermbilder") og rapporter knyttet sammen i et menysystem.

Tabellstrukturen i regnskapssystemet er som følger:

Regnskapssystemet skal ha følgende funksjoner:

 1. Vedlikehold av kontotabellen
  1. Skjemaet ("skjermbildet") skal vise én konto av gangen og ha egendefinerte navigasjonsknapper for å gå til første rad, forrige rad, neste rad og siste rad. Det skal også være egendefinerte knapper for å legge til en ny konto og for å lukke skjemaet.
  2. Skjemaet skal vise radene sortert med hensyn på kontonavn. Skjemaet skal også ha søkemuligheter. Det betyr at skjemaet skal inneholde en tekstboks der brukeren kan skrive inn deler av et kontonavn. Effekten skal være at kun kontoer som inneholder søketeksten i kolonnen Kontonavn skal være med i det utvalget av kontoer som blir vist (ved å bruke navigasjonsknappene).
 2. Registrering av bilag: Denne operasjonen innebærer at nye rader skal legges til i både Bilag og Postering. Totalbeløp for bilaget skal vises fram i skjemaet. Hvis beløpet er over kr. 10 000 skal det komme en melding på skjermen: "Sjekk at bilaget er anvist av kontorsjefen!".
 3. Rapporter
  1. Hovedbok: En liste over alle posteringer i inneværende år sortert først på bilagsdato og deretter på kontonavn.
  2. Budsjettoversikt: Rapporten skal for hver konto inneholde opplysninger om kontonavn, budsjettert beløp, forbrukt beløp og hvor stort beløp som er igjen av budsjettet. Utskriften skal være sortert på kontonummer, og gjelde inneværende år.
  3. Posteringer mot konto: Vis posteringer mot en bestemt konto i en bestemt tidsperiode. Bruker skal skrive inn kontonummer og tidsrom (fra-dato og til-dato).
 4. Menystyring: Alle skjemaer skal kunne åpnes og alle rapporter skal kunne forhåndsvises/skrives ut fra et menyskjema. Alle rapportparametre skal skrives inn i tekstbokser i menyskjemaet. Menyskjemaet skal åpnes ved oppstart.
 5. Selvvalgt oppgave: Legg til et skjema eller rapport du mener er nyttig.