logo

Forstå programmering – med Java

Dette er en innføringsbok i programmering, skrevet for IT-studenter ved universitet og høgskoler. Boken er også godt egnet for deg som vil lære programmering på egen hånd.

Kom i gang med Java

Hvorfor Java?

Java er valgt som programmeringsspråk i boken. Det er et ryddig språk, er blant de mest brukte språkene i undervisning og i praksis og har stor overføringsverdi til andre språk.

Den pedagogiske tankegangen er å bygge forståelse «bottom-up», ofte omtalt som «objects last». Språkelement som tilordning, valg, løkker og metoder blir grundig forklart før mer abstrakte, objektorienterte begrep gradvis blir introdusert.

2. utgave

Denne 2. utgaven er oppdatert i tråd med utviklingen av Java. Den største endringen er at JavaFX erstatter Swing for grafisk brukergrensesnitt og animasjon. Nettsidene til 1. utgave er flyttet, men fortsatt tilgjengelige.

Nettsidene

Disse nettsidene inneholder programkode til eksempel og øvingsoppgaver i læreboken, samt forklaring til bruk av vanlige verktøy.

Helt i starten

For å løse oppgaver må du først installere Java. For å teste ut grafikkoppgavene i de første kapitlene trenger du også EasyGraphics.

Mer om Java

Under menyvalg Fagstoff finner du mer om Java, blant annet en ordliste og en innføring i interaktiv bruk av Java.

Omslag Forstå programmering

 

Forstå programmering – med Java

2. utgave

av Roy M. Istad og B. Kristoffersen

ISBN: 978-82-15-03128-6

Utgivelsesår: 2019

456 sider

handlevogn Kjøp boken fra Universitetsforlaget