logo

Kapittel 2: Setninger

Denne siden viser løsningsforslag til øvingsoppgaver.

 

Kildekode