logo

For faglærere

Faglærere som vurderer å bruke læreboken i undervisning, som pensumbok eller som støttelitteratur, kan få tilgang på presentasjoner til hvert av kapitlene. Send i så fall e-post til Roy Istad eller Bjørn Kristoffersen.

Presentasjonene er laget i PowerPoint, men foreligger også som PDF-filer, og kan fritt tilpasses til eget bruk.

Eksempel: