logo

Kapittel 2: Setninger

Denne siden viser eksempel fra læreboken.

 

Kildekode