logo

EasyGraphics

Grafikk egner seg godt for å lære programmering. For begynneropplæring er det imidlertid krevende å bruke grafikk-bibliotekene til Java direkte. Vi har derfor valgt å lage EasyGraphics, som er et lite "overbygg" på Java og som forhåpentligvis gjør det lettere å lage grafikk helt i starten.

EasyGraphics består av et antall klasser som er samlet i én Java-fil for enkel bruk. EasyGraphics tilbyr ferdige metoder som f.eks. drawCircle, fillRectangle og setColor. Bruk av EasyGraphics blir forklart mot slutten av hvert av de fire første kapitlene i boken.

Kom i gang

Laste ned EasyGraphicsKompilere og kjøreLage et eget program

Grafikk og animasjon

Tegne figurerKommunisere med brukerenFlytte og reskalere figurerStyre farten

Grafikk og animasjon

Metodene i EasyGraphicsDen tekniske løsningen

EasyGraphics er laget for enkel bruk. Til profesjonelt bruk bør man i Java bruke JavaFX (eller Swing) for utvikling av grafisk brukergrensesnitt, grafikk og animasjon, se kapittel 8 i boken.

Demo-program

Det første programmet, DemoSirkel, kan gjerne brukes som mal for egne program. For de to siste programmene har vi valgt ikke å legge ut komplett kode. DemoFibonacci viser bare hvordan man beregner selve tallsekvensen, og DemoBingo inneholder kun pseudokode som antyder hvordan løsningen lar seg programmere.

Kildekode