logo

Styre farten

Det er to måter å styre fart på i EasyGraphics.

Pause

Metoden pause kan brukes for å legge inn venting mellom to kall på EasyGraphics-metoder.

pause(500);

I dette tilfellet får vi en pause på et halvt sekund (500 millisekunder).

Fart

Metoden setSpeed brukes for å styre farten på animasjoner.

setSpeed(5);

EasyGraphics-operasjoner vi igangsetter etter dette kallet vil kjøres med redusert fart: 1 er laveste fart og 10 er høyeste.

Merk at ventemekanismene i EasyGraphics er laget på en enkel måte. Man må regne med litt eksperimentering i hvert enkelt tilfelle for å oppnå en fart man synes passer.