logo

Kommunisere med brukeren

EasyGraphics har egne metoder for innlesing og (tekstlig) utskrift i tegnevinduet eller konsollet.

Innlesing

For å lese inndata fra brukeren må man bruke metoden getText. Den brukes i prinsippet på samme måte som showInputDialog:

String tallTxt = getText("Skriv et tall:");

I toppen av EasyGraphics-vinduet er det en tekstboks der brukeren skriver inndata. Teksten "Skriv et tall" blir satt som ledetekst rett over denne tekstboksen. Når brukeren trykker enter blir verdien kopiert inn i variabelen tallTxt (representert som en tekst). Akkurat her vil man nok følge opp med å konvertere til heltall med parseInt.

Utskrift

Hvis man vil gi tekstlige utdata til brukeren kan det gjøres i selve tegnevinduet med metoden drawString.

drawString("En melding i tegnevinduet.", 50, 50);

I forbindelse med testing kan det være nyttig å skrive ut i konsollvinduet. Da bør man bruke EasyGraphics-varianten av println, slik:

println("En melding til konsollet.");

Grunnen til å ha en egen println-metode er at animasjoner kan ta noe tid, og er i utgangspunktet ikke "samkjørt" med standard utskriftsmetoder i Java. EasyGraphics-varianten av println vil sørge for å gjøre utskrift på forventet tidspunkt.