logo

Kompilere og kjøre

Denne siden beskriver hvordan man lettest kan kompilere og kjøre EasyGraphics-program.

Aller først: Er du usikker på bruk av kommandovinduet?

Variant 1: Bruke EasyGraphics.java

Start med å laste ned EasyGraphics.java.

La oss si du har skrevet et grafikkprogram DemoSirkel.java som bruker EasyGraphics. Start med å opprette en katalog, f.eks. c:\test, og lagre både DemoSirkel.java og EasyGraphics.java i denne katalogen:

Kompiler begge programmene slik:

javac *.java

Hvis filene er lagret med tegnsett UTF-8 kan det være nødvendig å bruke opsjonen encoding:

javac -encoding utf8 *.java

Hvis programmet er korrekt skrevet vil kompilatoren opprette DemoSirkel.class, EasyGraphics.class, samt et antall ekstra klassefiler – alle med et navn som begynner med EG (for EasyGraphics). Disse er en del av det kjørbare programmet.

For å utføre programmet:

java MinGrafikk

Enkelt og greit, altså. Ulempen er at vi med denne oppskriften må legge en ny kopi av EasyGraphics.java ned i katalogen til hvert program vi lager (og de samme klassefilene blir også laget i hver katalog). I starten er dette en grei nok løsning, men etter hvert blir det tungvint.

Hvis du ønsker en mer strømlinjeformet løsning er det bare å lese videre.

Variant 2: Bruk av easygraphics.jar

Du kan også bruke en ferdigkompilert variant easygraphics.jar. Da unngår du at alle klassefilene blir opprettet.

La oss si at du har lagret et grafikkprogram DemoSirkel.java på katalogen c:\test.

Start med å laste ned easygraphics.jar og lagre den også på c:\test. Gå til denne katalogen og kompiler slik (Windows):

javac -classpath .;.\easygraphics.jar DemoSirkel.java

Opsjonen classpath forteller Java-kompilatoren i hvilke kataloger den skal lete etter klassefiler (og jar-filer). Punktum betyr den katalogen du står i.

For Linux bytter du ut semikolon med kolon, og katalogstier skilles med vanlig skråstrek:

javac -classpath .:./easygraphics.jar DemoSirkel.java

Deretter kan programmet kjøres som følger (igjen bytt ut semikolon med kolon på Linux):

java -cp .;.\easygraphics.jar DemoSirkel

Det kan være at du får problemer hvis du både har lastet ned utvikler-versjonen av Java og "sluttbruker-versjonen" av Java. Sistnevnte følger gjerne med vanlige nettlesere. Sjekk i så fall at du har satt miljøvariabelen PATH korrekt.

For også å unngå flere kopier av easygraphics.jar, se følgende alternative løsning.