logo

Tegne figurer

Se kapittel 2 for en introduksjon til koordinatsystem og bruk av de viktigste tegnemetodene i EasyGraphics.

Figurtyper

Flere figurtyper kan tegnes med og uten fyll. Her er metodene du kan bruke:

Se demo-programmene for eksempel og dokumentasjonen for en mer utfyllende beskrivelse.

Hvor havner figurene?

For å tegne de ulike figurene må vi sende med et punkt gitt ved x- og y-koordinat (for linjer må vi sende med to punkt).

Farge og font

EasyGraphics er i utgangspunktet satt opp med standardvalg for fonter og farger. Du kan imidlertid endre dette underveis i en programkjøring.

Bruk av disse metodene har effekt for seinere tegneoperasjoner. Hvis du i rekkefølge setter fargen til rød, tegner en sirkel, setter fargen til blå og tegner et rektangel, får du altså en rød sirkel og et blått rektangel.