logo

Flytte og reskalere figurer

Du kan lage animasjoner ved å flytte og reskalere figurer.

Bruk av figur-id

Alle tegnemetodene (drawXXX og fillXXX) i EasyGraphics returnerer et unikt heltall, en id som identifiserer dette figur-objektet. Tallet kan brukes for å flytte eller reskalere figuren:

int id = drawRectangle(50, 80, 100, 200);
moveRectangle(id, 500, 600);

Her blir det tegnet et rektangel med øvre venstre hjørne (x=50, y=80), bredde=100 og høyde=200. Deretter blir rektangelet flyttet (animert) slik at det øvre venstre hjørnet havner i (x=500, y=600).

Aktuelle metoder

Både forflytning og reskalering blir vist som en animasjon, som man kan styre farten på.